Házirend

1. A Bálint Ágnes Kulturális Központ a lakosság minden rétegének, művelődését, szabadidejének kulturált eltöltését szolgálja, a társasági élet kulturált feltételeit hivatott biztosítani.

2. A művelődés és szórakozási joga alapján – zártkörű rendezvények kivételével- nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézményt, igénybe veheti kulturális berendezéseit, felszereléseit, más eszközeit, a Kulturális központ dolgozóinak engedélyével. Belépős rendezvény látogatottságának előfeltétele a jegyváltás.

3. A Bálint Ágnes Kulturális Központ helyiségeit az igazgató vagy helyettese által jóváhagyott terembeosztás és használati rendelkezés szerint vehető igénybe. Nagy rendezvények esetén az igazgató vagy helyettese a terembeosztás változtatásának jogát fenntartja.

4. A Kulturális központ hirdetőtábláit csak a Kulturális központ dolgozóinak engedélyével lehet használni.

5. A Kulturális központ valamennyi látogatójának közös érdeke, hogy ügyeljen a környezet kulturáltságára, a helyiségek tisztaságára.

6. Az igazgatóság felkéri a látogatókat, hogy magatartásukkal segítsék elő a csoportok zavartalan foglalkozásait. A csoportok azonban foglalkozásaik alatt lehetőleg más rendezvényeket ne zavarjanak. A helyiségek használati ideje alatt a kiscsoportvezetők és a bérbevevők felelősek a berendezésekért és használati tárgyakért,tűz-, baleset- és érintésvédelem betartásáért, valamint csak a csoportvezető vagy a bérbevevő jelenlétével lehet a helyiségeket elfoglalni.

7. Ügyelni kell a gazdaságos és takarékos működésre /villany, víz, fűtés stb./

8. Az általános tűzrendészeti és balesetvédelmi előírásokat mindenkinek be kell tartani. Tilos az épületbe élő állatokat, kerékpárt, tűzveszélyes eszközt és általában másokat zavaró dolgokat behozni.

9. A Bálint Ágnes Kulturális Központ épületéből a használati eszközök kivitele, eltulajdonítása, rongálása gondatlan kezelése tilos!

10. A házirend megszegőit a Bálint Ágnes Kulturális Központ munkatársai figyelmeztetik, súlyos esetben az épület elhagyását, illetve hatósági beavatkozást is kérhetnek. Ugyanez vonatkozik az ittas látogatókra is, valamint a nem megfelelő öltözetre.

11. A látogatók észrevételeiket, panaszaikat, javaslataikat az ügyeletes munkatársnak vagy az igazgatónak illetve helyettesének adhatják elő.

12. Az Önkormányzat által megállapított nyitvatartási idő illetve bérleti díjaktól csak külön polgármesteri, igazgatói, vagy igazgató helyettesi írásos engedély alapján lehet eltérni.

13. Esti rendezvényeinket a 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel látogathatják.

14. Nem dohányzók védelmére kiadott törvény alapján az épületben TILOS a dohányzás, csak az épületen kívül kijelölt helyeken lehet dohányozni! 15. A házirend minden látogatóra és a dolgozóra is érvényes.