Nyomtatás

BABUSGATÓ TIPEGŐ TORNA

Játékos mozgás- és készségfejlesztő foglalkozás
Ajánlott: 12 hónapos kortól 3-4 éves korig

Játékos mozgásfejlesztő foglalkozás már stabilan járni tudó gyermekek számára. Mondókázással és énekléssel kísért nagy- és finommotorikus mozgásfejlesztés, amely során kiemelt hangsúlyt kap a mozgáskoordináció és egyensúly helyes alakítása. A mozgásos játékok támogatják az érzékelés és észlelés
fejlődését, a térbeli tájékozódást, segítik megalapozni a gyermek koncentrációs képességeit, fejlesztik a ritmusérzéket és a motoros kreativitást. A mozgást kísérő dalok és mondókák a kommunikáció és anyanyelvi készségek bővítését mozdítják elő.

A torna során fokozatosan kap szerepet a tudatos testkép kialakítása, a testérzékelés, a térbeli tájékozódás fejlesztése, az egyensúlyészlelés és a finommotoros készségek javítása.

A foglalkozásokon nagy hangsúlyt fektetünk a helyes mozgásfejlődés ösztönzésén kívül, az anya-gyermek személyes kapcsolatra is, így azalatt, amíg tornázunk, mondókázunk és énekelünk, észrevétlenül fejlődik a gyermekek szocializációs készsége és szülőhöz való kötődése is.


Foglalkozások időpontja: csütörtök, 9:30-10:15
Díja: 1400 Ft/alkalom vagy 5 alkalmas bérlet: 5500 Ft
Testvérkedvezmény: 900 Ft/gyermek

Szeretettel várlak!

Kiss Ildikó!
+36 20 490 3004